• UA
 • RU
 • EN

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

(044) 463-70-43

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська 25

або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в Інспекції на 2017 рік

Антикорупційна програма Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків на 2017 рік

Методологія оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Інспекції

 

"Гаряча лінія" Інспекції
+38 (044) 463-72-50
відкрита для звернень з будь-яких питань

Нормативна база в сфері підготовки та дипломування моряків

Міжнародне право

Закони України

Постанови Кабінету Міністрів України

 • Постанова №  528 від 13.06.2012 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".
 • Постанова № 38 від 15.01.2005 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007р. №373) "Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден". Втратила чинність з 28.01.2014
 • Постанова  № 1371 від 13.09.2002 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна".
 • Постанова № 83 від 31.01.2001 "Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломування моряків".

Накази Міністерства охорони здоров'я України

 • Наказ № 283 від 24.04.2014 "Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я для проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв морякам".

Накази Міністерства освіти та науки України

 • Наказ № 1151 від 06.11.2015 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266".

Накази Міністерства інфраструктури України

 • Наказ  № 112 від 22.03.2017 "Про внесення змін до Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам".
 • Наказ № 69 від  17.02.2016 "Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам".
 • Наказ  № 39 від 01.02.2016 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства інфраструктури України".
 • Наказ № 491 від 07.10.2014  "Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди".
 • Спільний Наказ Мінінфраструктури та Мінекономіки № 479/1182 від 02.10.2014 "Про внесення змін до розмірів плати за підтвердження кваліфікаціїї моряків".
 • Наказ № 813 від 18.10.2013 "Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден".
 • Наказ № 812 від 18.10.2013 "Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден".
 • Наказ № 811 від 18.10.2013 "Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників".
 • Наказ № 567 від 07.08.2013 "Про затвердження Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння".
 • Наказ № 487 від 01.11.2011 "Про внесення Змін до деяких наказів Міністерства транспорту України та Міністерства транспорту та зв'язку України".
 • Наказ № 132 від 03.06.2011 "Про видачу Свідоцтва про визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань суб'єктів перевезення небезпечних вантажів".

Накази Міністерства транспорту та зв'язку України

 • Наказ № 377 від 07.05.2007 "Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій" (зі змінами).
 • Наказ № 271 від 11.04.2007 "Про затвердження Порядку видачі та носіння нагрудних знаків "Капітан далекого плавання" та "Судновий механік першого розряду".
 • Наказ№ 1065/337 від 08.11.2006 "Про затвердження розмірів плати за підтвердження кваліфікації моряків".
 • Наказ № 861 від 07.12.2005 "Про внесення змін та доповнень до випуску 67 "Водний транспорт" (розділ "Морський транспорт") "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (зі змінами).
 • Наказ№ 411 від 03.08.2005 "Про затвердження Порядку видачі пільгових дозволів" (зі змінами).
 • Наказ № 1046 від 26.11.2004 "Про затвердження Технічного опису бланків документів моряків" (зі змінами).
 • Наказ № 1042 від 25.11.2004 "Про затвердження Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків" (зі змінами).

Накази Міністерства транспорту України

 • Наказ № 672 від 28.08.2003 "Про затвердження порядку припинення дії підтверджень дипломів та позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден".
 • Наказ № 3 від 08.01.2003 "Про затвердження Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків".
 • Наказ № 913 від 24.12.2002 "Про затвердження програмного забезпечення по заповненню, друку та зберіганню в базі даних інформації про документи моряків, що засвідчують їх кваліфікацію".
 • Наказ № 766 від 30.10.2002 "Про затвердження Порядку заповнення і видачі Підтверджень, що засвідчують визнання дипломів".
 • Наказ № 646 від 11.09.2002 "Про затвердження зразка підтвердження, що засвідчує визнання дипломів".
 • Наказ № 693 від 17.10.2001 "Про затвердження Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломувати моряків" (зі змінами).

 

Перелік держав-членів ІМО, з якими підписано Меморандуми про визнання дипломів (сертифікатів) моряків України, та їх дипломів (сертифікатів) Україною